За нас

Кои сме ние?

Актаел ЕООД е създадена през 2011г. с основна дейност търговия с електрическа, топлинна енергия и енергоносители, изграждане и експлоатация на съоръжения за производство на електрическа и топлинна енергия от конвенционални и възобновяеми енергийни източници, разработване и реализиране на други инвестиционни проекти в страната и чужбина, финансиране, информационно проучване, координиране на балансирани групи на пазара на електроенергия, покупко-продажба на стоки.

Благодарение на работата на екипа от високо специализирани кадри, професионализъм, сериозност, отношение към клиента, високотехнологичните методи на проектиране и точност в изпълнението на поетите ангажименти, предприятието многократно обогатява дейностите си и се превръща от малко предприятие в индустриално.

Многократното обогатяване на дейността е породено и от желанието на нашите клиенти да ги обслужваме, следваме и да си сътрудничим във все повече и повече свери на търговските взаимоотношения. Една от последните дейности в която инвестираме и постигаме големи успехи е доставката на електрическо оборудване : електрически трансформатори, трафопостове, електрически табла и др. Големите успехи който постигаме в тази си дейност са свързани с доброто ни сътрудничество с най-големите световни производители на тези стоки, сътрудничество насочено към разработване на най-добрите технологични решения за нашите клиенти и то при най добри условия. Благодарение на това Актаел ЕООД много бързо взе ролята на водач на ниво национален пазар.


Мисия

Изработване на възможно най ефективните и енергоспестяващи решения за нашите клиенти с цел постигане на един по лесен и удобен живот за всички нас. Решения който ще донесат на всички едно стабилно и постоянно развитие.


Визия

Постигане на високотехнологични решения и иновации, стимулиращи научно-технологичния прогрес, опазвайки природните богатства и съхранявайки един зелен свят за нашите наследници.


Нашите ценности

Честност, почтеност, клиентско ориентирана политика с цел поставянето си в ролята на клиент, техническа и технологична компетентност, иновации, професионализъм и качество във всички наши оперативни действия, висока стойност на съотношението цена-качество.