Продукти

Разпределителни трансформатори


Разпределителни трансформатори

С мощност от 25 kVa до 30 MVA

 

Производителност и претоварване

Дизайн проeктиран за оптимизиране на всяко изискване за инсталация.


Шум

Висока ефективност на материалите и геометрия за намаляване на шумовите емисии подходящи за тихи зони.

 

Еко + Мощност

Да отговарят на най-строгите изисквания в производството на енергия от възобновяеми източници.

Предлага се и с естествена или синтетична биологична течност за намален риск от въздействие върху околната среда по време на експлоатационния живот.

 

Спестявания

Висока ефективност и специален дизайн за намаляване на разходите за покупка, работа и поддръжка.

Почти 99% от използваните материали могат да бъдат рециклирани.

 

Компактност

Проектирани да се поберат във всички необходими места за инсталация .

 

Устойчивост

Проектирани да устоят на най-трудните условия.