Продукти

Напреженови трансформатори


Измервателни напреженови трансформатори с напрежение до 20 000 V и с нива на изолация  до 36 kV.