Продукти

DMCR / DGPT2


Къде се използва: херметични трансформатори

Описание: Устройство, което позволява да се поддържат под контрол различни параметри на трансформатора: налягане, температура и ниво на съдържащата се изолационна течност.