Продукти

Предедпазни метални обвивки за страни ниско и високо напрежение


Къде се използват: разпределителни трансформатори

 

Описание:

Използват се за защита на изолаторите в съответствие с Международните класове на защита.