Продукти

Вътрешен конус


Къде се използва: разпределителни трансформатори

 

Описание: Подходящ както за вътрешни, така и за външни приложения. Те се произвеждат съгласно следните стандарти: DIN 47637 - ENEL DJ1111 и DJ1108.