Продукти

Протектор за комуникационни клеми СрН


Описание: Състои се от плексигласно покритие, прикрепено към намотката, за защита на зоната на превключване. Може да е необходимо, ако трансформаторът е инсталиран в особено враждебна среда(силно присъствие на влага, прах, малки твърди тела и т.н.). Това не намалява проектните ограничения за защита от контакти с активните части, тъй като цялата бобина за ВН се счита за "активна част".