Продукти

Термоконтролер Т154


Електронно управление за PT 100

Описание: Доставя се в насипно състояние  свободно за монтаж от клиента. Приема сигнала от PT 100 (макс. 4) и показва измерената температура. Тя включва две регулируеми прагови релета за сигнализация и сигнализация за цикъла, както и допълнителен контакт за управление на опционална AF принудителна вентилация.