Продукти

Електростатичен екран между първичните и вторичните намотки


Описание: Силно намаляване капацитивния съединител между линиите СН и НН. По този начин пренапреженията, прехвърлени от СН към НН, са драстично намалени. Напрежени прехвърляно между намотките в някои случаи би могло да увреди всички чувствителни електронни и електрически уреди разположени в близост. Намира голямо приложение в трансформатори предназначени за фотоволтаични паркове където инверторите са силно чувствителни.